deutschenglishromontsch
 
Casa Fausta Capaul Renovaziun parziala dil hotel

Renovaziun parziala dil hotel

Culla renovaziun dalla Casa Fausta Capaul ei la substanza historica vegnida mantenida schi bein sco pusseivel. L’entira alzada sut il tetg havein nus sanau. Aschia ha ei dau treis suitas individualas cun bogn e combra d’affons.
Ina gronda part dallas mobilias ei vegnida restaurada, puspei duvrada e cumbinada cun design modern. Las aissas dil plantschiu vegl havein nus baghegiau ora, restaurau e puspei integrau. Ils bogns havein nus modernisau cun crap da Breil. 
El restaurant havein nus remplazzau l’illuminaziun e dus bials teppis d’orient han anflau leu in niev plaz. 
Duront la renovaziun havein nus anflau ina nova stanza. Pli baul vegneva quella stanza ualti tguntsch duvrada sco stizun. Oz ei ella la nova bar dil hotel. 
Era la tualetta da dunnas splendurescha uss en siu niev manti. Ins ha il sentiment dad esser en in fuorn da cristallas.